Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

FUKTSKYDDADE HEM THOMAS GLAAD AB kommer att hantera de uppgifter som du uppgett via inmatning på formuläret, enligt vår sekretesspolicy, vilket du som användare godkänner genom att klicka på knappen, Jag accepterar sekretesspolicyn, på formuläret.

FUKTSKYDDADEHEM THOMAS GLAAD AB lagrar den information ni matar in:

• Förnamn
• Efternamn
• E-post
• Telefonnummer
• Ev er fråga

Informationen används för att underlätta kommunikation.

I samtliga fall där kundinformation är nåbar eller behandlas, görs detta enbart av auktoriserad personal, och endast i ovan definierade syften. Ingen information kommer att delas med tredje part.

• Kund har alltid rätt att hämta ut all sin lagrade information
• Kund har alltid rätt att ändra sin lagrade information
• Kund har alltid rätt att neka lagring av information
• Kund har alltid rätt att få all eller valda delar av lagrad information

I samtliga fall där kund önskar behandla sin egen data sker detta
helt utan motprestation från FUKTSKYDDADE HEM THOMAS
GLAAD AB.
För ärenden gällande behandling av egen data vänligen skicka ett
mail till: info@fuktskyddadehem.se

Mejla oss

info@fuktskyddadehem.se

Telefontider

07.30 – 16.30

Ring oss

08-779 80 50