Frågor & svar

Kostnad för dränering av hus?
Fukt i källaren?
Här får du svar.

Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt pris. I de flesta fall så varierar priset från 65 000 till 135 000 kronor.

Om ditt hus är 25-30 år gammalt så kan man, utifrån dåtidens material och arbetsmetoder, i de flesta fall misstänka att den gamla dräneringen slammat igen. Många väljer att göra omdränering i förebyggande syfte. Men det finns tillfällen då det är extra viktigt att göra omdränering och det är vid om- och tillbyggnad av huset, till exempel vid uppförandet av en ny altan eller farstukvist eller vid en ombyggnad/renovering av rum i källaren.
Naturligtvis bör man även dränera om huset om man redan har stora problem med fukt i källaren. Då kan vi även titta på om ni skulle behöva dränera gräsmattan.

I de flesta fall har dräneringen slutat att fungera men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskador i samband med fler felorsaker.
De två allra vanligaste problemen i kombination med stopp i dräneringen är att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem och att marken på vissa ställen lutar mot huset. I vissa fall kan man även behöva dränera gräsmattan.

Vilken årstid passar bäst för att dränera om huset?
Man kan dränera om huset när som helst på året.

Dräneringens viktigaste funktion på ett hus med källarvåning är att se till så att grundvattnet inte stiger för högt och dränker grunden i fukt. Den fungerar med andra ord som en nivåreglering.Hur lång tid tar det att dränera om?
En villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall 4-6 arbetsdagar att dränera om. Beroende på omgivningen, växlighet, bebyggelse mm.

När man gräver upp runt huset för att göra en omdränering så gräver man ett ca 100 cm brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom detta mått måste då alltså rivas, flyttas eller stagas upp för att åtgärden skall kunna utföras. Vi hjälper gärna till att flytta på större buskar och växter med grävmaskinen. Märken och spår i gräsmattan är lätta att reparera och så igen.

Om man valt att isolera sin källarvåning så ska man uppleva att källarlukten har försvunnit och att källaren ska ha liknande klimat som i husets övervåning. Efter en tid så ska alla tidigare fuktfläckar i källaren försvinna.

Kostnad för att dränera hus eller källare

Det finns flera effektiva metoder att dränera hus till en låg kostnad. På lång sikt kommer du ha stor nytta av ett ändamålsenligt fuktskydd i huset – då du kan undvika vattenskador och andra problem i din källare och i övriga delar av huset. Dränering kan göras på flera olika sätt – vilken metod som är lämplig för dig beror på vilka förutsättningar just ditt hus har.

Dränering är en metod för att leda bort vatten från husets grund. Under huset finns det grundvatten som angriper husgrunden, men det kommer även vatten till husgrunden genom regn eller snöfall. Det finns ett stort behov av dränering för att inte vattnet ska tränga in i huset och förorsaka vattenskador interiört. Ett sätt att genomföra en dränering är att bygga dräneringsrör som drar bort vattnet från husgrunden till en anvisad plats på tomten. 

Till vilken kostnad kan man dränera hus?

Många undrar kring kostnad för att dränera hus. Det är möjligt att dränera till en låg kostnad. Exakt vilken kostnad som uppstår för att dränera hus beror på hur stor din källare är. Det är möjligt att få ROT-avdrag för att dränera hus och dränera en källare. Det finns vidare många kostnadseffektiva fuktskydd för hus exempelvis dräneringsrör eller regnvattensystem som utgör kostnadseffektiva fuktskydd. Genom att installera fuktskydd kan du få ner din kostnad för att dränera hus.

KONTAKTA fuktskyddadehem FÖR en OFFERT

Med bred kompetens och hög servicegrad hjälper vi såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar med dränering och markarbeten i hela Stockholms län. För oss är det självklart att slutleverans stämmer väl överens med, eller överträffar, kundens vision. För att säkerställa hög kundnöjdhet arbetar vi i nära dialog med beställare under hela arbetets gång.

Mejla oss

info@fuktskyddadehem.se

Telefontider

07.30 – 16.30

Ring oss

08-779 80 50