Källargolv stockholm

Är ditt källargolv dåligt? Vare sig du har problem eller helt enkelt önskar ha mer boyta för exempelvis Tvättstuga, extra sovrum, förvaringsutrymme etc. så hjälper vi på FuktskyddadeHem dig med en säker golvkonstruktion till detta.

Fuktsäker betongkonstruktion med eller utan golvvärme.

  • En container ställs i närmsta anslutning till källare.
  • Bilning av golv och utforsling av betongmassorna.
  • Utgrävning till rätt nivå så isolering i form av Pordrän och armerad betongplatta får plats.
  • Utforsling av massorna.
  • Singel tas in vid behov för avjämning.
  • Pordränplattor läggs ut.
  • Fiberduk läggs över Pordränplattorna för att förhindra att betong rinner ner över plattorna och kulor från Pordränplattan flyter upp i golvet.
  • Armeringsnät placeras ut centrerat i kommande platta.
  • Värmegolvsslang fästs i nätet.
  • Plattan gjuts.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Med bred kompetens och hög servicegrad hjälper vi såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar med dränering och markarbeten i hela Stockholms län. För oss är det självklart att slutleverans stämmer väl överens med, eller överträffar, kundens vision. För att säkerställa hög kundnöjdhet arbetar vi i nära dialog med beställare under hela arbetets gång.

Mejla oss

info@fuktskyddadehem.se

Telefontider

07.30 – 16.30

Ring oss

08-779 80 50